Godzina 10:30, 10 stycznia w roku 1901 to moment, w którym swoje miejsce w historii zaznaczył pierwszy na świecie szyb naftowy o wielkiej wydajności. Samoistna erupcja ropy znana jako Gejzer Lucasa albo Spindletop – od nazwy miejscowości, stała się początkiem nowego rozdziału w historii świata – wieku ropy naftowej – tworząc jednocześnie fundament, na którym wyrosła firma Gulf Oil Corporation. Dobowa produkcja blisko 100 000 baryłek ropy naftowej w Spindletop umożliwiła firmie Gulf wejście do czołówki globalnego przemysłu naftowego.

Sukces osiągnięty na polu eksploracji i produkcji, który rozpoczął się ponad sto lat temu, przerodził się w korporacyjną kulturę postępu i doskonalenia produktu. Dziś znajduje on swą kontynuację w postaci firmy Gulf Oil.

Na przestrzeni tych lat firma Gulf stała się pionierem nowych technologii. W roku 1910 prowadziła Oleje Gulf jako pierwsza na świecie prace wydobywcze na platformach a już w roku 1918 stworzyła pierwszy w świecie proces katalitycznego krakingu. Z chwilą otwarcia pierwszej w świece stacji benzynowej w roku 1913 Gulf wkroczył również na rynek konsumencki. W ostatnich latach firma stała się także pionierem sejsmologii lotniczej i rozpoczęła prace poszukiwawcze złóż uranu jak również wykryła złoża gazu w Morzu Północnym.

Dziś firma Gulf jest dumna z całej gamy swoich produktów, pośród których środki smarne zajmują ważną pozycję. W procesie zmian ewolucyjnych na przestrzeni lat ta gama produktów została ostatnio całkowicie odnowiona. Obejmuje produkty przewidziane do stosowania w niemal każdym pojeździe i maszynie. Gama produktów obejmuje swoim zakresem produkty zgodne z najnowszymi specyfikacjami, produkty o najwyższej wydajności jak również produkty bardziej oszczędne i trwałe nadające się do stosowania w starszych urządzeniach. Wszystkie produkty firmy Gulf spełniają wysokie wymagania stawiane przez restrykcyjne normy jakościowe.

Najpopularniejsze oleje samochodowe marki GULF: